مرور و یادگیری لغات درس اول

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از لغات و عبارات زیر معنی آن ها را ببینید.

meet
ملاقات کردن
family
خانواده
boy
پسر
girl
دختر
man
مرد
woman
زن
up
بالا
cat
گربه
husband
شوهر
wife
زن
son
فرزند پسر
daughter
فرزند دختر
mother
مادر
father
پدر
sister
خواهر
brother
برادر
children
بچه ها
parents
پدر و مادر، اولیا
grand father
پدر بزرگ
grand mother
مادر بزرگ
grand parents
پدربزرگ و مادر بزرگ، اولیای بزرگ
new
جدید
babysitter
پرستار بچه
restaurant
رستوران
café
کافه
cute
بامزه
great
عالی
now
الان، حالا
birthday
روز تولد
A piece of paper
یک تکه کاغذ
give
دادن
mom
مامان
dad
بابا
Come in.
بفرمایید داخل.
Be good.
خوب باشید.
Let’s order a pizza.
بیاین یک پیتزا سفارش بدهیم.
on the table
روی میز
in my phone
در تلفن
What a nice card!
چه کارت قشنگی!
Can I see?
میتوانم ببینم؟
I remember.
یادم می آید.
maybe
شاید
آموزش طراحی سایت